Sunday, August 11, 2013

Peribahasa seperti tikus jatuh ke dalam gudang beras (Like rats fell into a rice warehouse)


Apabila mendapat untung besar, diam sahaja dan tidak memberitahu orang lain 

(someone get large profits but silent and not tell others)

No comments:

Post a Comment